ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 984,311
UNLEADED 95 BIO 929,790 929,311
UNLEADED 100 BIO 997,766 998,193
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 742,674 741,625
HEATING GASOIL (ΧΠ) 537,590 536,450
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 716,959 719,328
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 333,872 329,925
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 394,172 390,225
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,063 509,051
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 371,706 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 245,239 244,080
Fuel Oil No 380 1%S 236,452 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 237,250 -
KERO SPECIAL 242,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 135,350 139,990
ΒΕΑ 30/45 - 157,580
ΒΕΑ 35/40 152,930 -
ΒΕΘ 50/70 139,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 985,439
UNLEADED 95 BIO 930,948 930,491
UNLEADED 100 BIO 998,264 998,711
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 742,877 741,870
HEATING GASOIL (ΧΠ) 538,372 537,274
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 722,197 724,576
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 339,221 335,346
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 399,521 395,646
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,528 513,292
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 377,268 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 246,958 245,839
Fuel Oil No 380 1%S 238,252 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 243,220 -
KERO SPECIAL 248,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 133,380 137,990
ΒΕΑ 30/45 - 155,400
ΒΕΑ 35/40 150,790 -
ΒΕΘ 50/70 137,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 996,566
UNLEADED 95 BIO 942,115 941,627
UNLEADED 100 BIO 1.009,146 1.009,563
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,827 750,799
HEATING GASOIL (ΧΠ) 548,217 547,077
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 739,781 742,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 357,690 353,794
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 417,990 414,094
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 499,908 524,459
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,507 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 257,138 255,989
Fuel Oil No 380 1%S 248,290 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 264,840 -
KERO SPECIAL 270,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 137,650 142,210
ΒΕΑ 30/45 - 159,500
ΒΕΑ 35/40 154,940 -
ΒΕΘ 50/70 141,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.006,522
UNLEADED 95 BIO 952,082 951,614
UNLEADED 100 BIO 1.018,797 1.019,224
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 763,288 762,281
HEATING GASOIL (ΧΠ) 560,014 558,915
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 755,137 757,456
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 374,104 370,259
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 434,404 430,559
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,851 532,259
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 416,037 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 269,922 268,803
Fuel Oil No 380 1%S 260,973 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 290,170 -
KERO SPECIAL 295,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,040 148,570
ΒΕΑ 30/45 - 165,750
ΒΕΑ 35/40 161,210 -
ΒΕΘ 50/70 147,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2020

Τρίτη, 17 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.026,343
UNLEADED 95 BIO 971,954 971,477
UNLEADED 100 BIO 1.038,436 1.038,832
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 775,309 774,282
HEATING GASOIL (ΧΠ) 572,736 571,618
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 772,081 774,359
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,685 388,840
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,985 449,140
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,364 537,537
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 437,882 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 283,885 282,757
Fuel Oil No 380 1%S 274,834 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 311,200 -
KERO SPECIAL 316,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149,360 153,840
ΒΕΑ 30/45 - 170,870
ΒΕΑ 35/40 166,390 -
ΒΕΘ 50/70 152,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.047,446
UNLEADED 95 BIO 993,047 992,599
UNLEADED 100 BIO 1.059,467 1.059,904
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 785,815 784,828
HEATING GASOIL (ΧΠ) 583,049 581,971
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 792,024 794,332
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 414,570 410,787
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 474,870 471,087
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,700 543,792
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,663 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,334 295,235
Fuel Oil No 380 1%S 287,312 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 328,920 -
KERO SPECIAL 334,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 157,990 162,470
ΒΕΑ 30/45 - 179,420
ΒΕΑ 35/40 174,940 -
ΒΕΘ 50/70 161,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020

Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.059,813
UNLEADED 95 BIO 1.005,455 1.005,006
UNLEADED 100 BIO 1.071,560 1.071,966
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 787,523 786,536
HEATING GASOIL (ΧΠ) 584,544 583,466
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 801,116 803,394
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 424,476 420,702
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,776 481,002
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,138 547,016
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 475,186 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 296,069 294,971
Fuel Oil No 380 1%S 286,845 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 332,010 -
KERO SPECIAL 337,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 161,140 165,580
ΒΕΑ 30/45 - 182,390
ΒΕΑ 35/40 177,950 -
ΒΕΘ 50/70 164,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2020

Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,815
UNLEADED 95 BIO 1.032,465 1.032,008
UNLEADED 100 BIO 1.098,794 1.099,191
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 801,497 800,510
HEATING GASOIL (ΧΠ) 597,927 596,830
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 829,623 831,880
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 454,457 450,684
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,757 510,984
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,311 565,139
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,116 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 312,127 311,019
Fuel Oil No 380 1%S 302,934 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 348,690 -
KERO SPECIAL 353,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 179,350 183,770
ΒΕΑ 30/45 - 200,550
ΒΕΑ 35/40 196,130 -
ΒΕΘ 50/70 182,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020

Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.109,585
UNLEADED 95 BIO 1.055,226 1.054,768
UNLEADED 100 BIO 1.122,053 1.122,470
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 818,887 817,890
HEATING GASOIL (ΧΠ) 614,576 613,488
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,281 863,560
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 487,703 483,940
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,003 544,240
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 561,814 585,723
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,555 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 332,793 331,684
Fuel Oil No 380 1%S 323,711 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 368,360 -
KERO SPECIAL 373,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 201,660 206,100
ΒΕΑ 30/45 - 222,930
ΒΕΑ 35/40 218,490 -
ΒΕΘ 50/70 205,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)