ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,353 UNLEADED LRP 1.256,053
UNLEADED 95 1.212,312 UNLEADED 95 1.211,477
UNLEADED 100 1.279,820 UNLEADED 100 1.279,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,281 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,274
HEATING GASOIL 952,328 HEATING GASOIL 951,230
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 605,520 LPG 601,750
LPG Auto 611,080 LPG Auto 611,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,440
ΒΕΑ 35/40 400,990 ΒΕΑ 30/45 399,900
ΒΕΘ 50/70 388,000 -

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,302 UNLEADED LRP 1.262,013
UNLEADED 95 1.218,262 UNLEADED 95 1.217,448
UNLEADED 100 1.285,851 UNLEADED 100 1.285,881
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,237 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,240
HEATING GASOIL 956,233 HEATING GASOIL 955,135
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 611,770 LPG 608,020
LPG Auto 616,530 LPG Auto 616,800
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,380
ΒΕΑ 35/40 402,930 ΒΕΑ 30/45 401,840
ΒΕΘ 50/70 389,930 -

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.225,981 UNLEADED LRP 1.266,681
UNLEADED 95 1.222,940 UNLEADED 95 1.222,126
UNLEADED 100 1.290,560 UNLEADED 100 1.290,590
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.033,739 DIΕSEL AUTO BIO 1.032,753
HEATING GASOIL 958,389 HEATING GASOIL 957,291
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 617,100 LPG 613,350
LPG Auto 621,170 LPG Auto 621,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,010 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,930
ΒΕΑ 35/40 406,470 ΒΕΑ 30/45 405,390
ΒΕΘ 50/70 393,480 -

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.227,658 UNLEADED LRP 1.268,369
UNLEADED 95 1.224,628 UNLEADED 95 1.223,814
UNLEADED 100 1.292,136 UNLEADED 100 1.292,156
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,834 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,837
HEATING GASOIL 957,169 HEATING GASOIL 956,061
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 609,650 LPG 605,900
LPG Auto 614,300 LPG Auto 614,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,220
ΒΕΑ 35/40 408,730 ΒΕΑ 30/45 407,640
ΒΕΘ 50/70 395,770 -

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.226,499 UNLEADED LRP 1.267,189
UNLEADED 95 1.223,478 UNLEADED 95 1.222,644
UNLEADED 100 1.290,835 UNLEADED 100 1.290,845
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,305 DIΕSEL AUTO BIO 1.028,298
HEATING GASOIL 953,010 HEATING GASOIL 951,901
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 597,830 LPG 594,070
LPG Auto 603,330 LPG Auto 603,570
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,380
ΒΕΑ 35/40 408,870 ΒΕΑ 30/45 407,760
ΒΕΘ 50/70 395,930 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 1έως 03 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 1 έως 3Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.222,106 UNLEADED LRP 1.262,826
UNLEADED 95 1.219,095 UNLEADED 95 1.218,292
UNLEADED 100 1.286,268 UNLEADED 100 1.286,308
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.025,827 DIΕSEL AUTO BIO 1.024,850
HEATING GASOIL 949,338 HEATING GASOIL 948,260
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 586,830 LPG 583,110
LPG Auto 593,900 LPG Auto 594,180
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,670
ΒΕΑ 35/40 408,090 ΒΕΑ 30/45 407,020
ΒΕΘ 50/70 395,180 -

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.220,702 UNLEADED LRP 1.261,413
UNLEADED 95 1.217,682 UNLEADED 95 1.216,878
UNLEADED 100 1.284,854 UNLEADED 100 1.284,905
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,610 DIΕSEL AUTO BIO 1.022,633
HEATING GASOIL 947,192 HEATING GASOIL 946,104
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 577,780 LPG 574,060
LPG Auto 586,680 LPG Auto 586,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,700 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,620
ΒΕΑ 35/40 407,050 ΒΕΑ 30/45 405,980
ΒΕΘ 50/70 394,140 -

Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,993 UNLEADED LRP 1.259,705
UNLEADED 95 1.215,974 UNLEADED 95 1.215,160
UNLEADED 100 1.283,257 UNLEADED 100 1.283,278
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,315 DIΕSEL AUTO BIO 1.019,328
HEATING GASOIL 944,171 HEATING GASOIL 943,084
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 575,570 LPG 571,830
LPG Auto 585,450 LPG Auto 585,710
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,380
ΒΕΑ 35/40 405,860 ΒΕΑ 30/45 404,770
ΒΕΘ 50/70 392,910 -

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,322 UNLEADED LRP 1.259,043
UNLEADED 95 1.215,291 UNLEADED 95 1.214,488
UNLEADED 100 1.282,679 UNLEADED 100 1.282,719
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.016,968 DIΕSEL AUTO BIO 1.015,982
HEATING GASOIL 941,487 HEATING GASOIL 940,409
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 574,100 LPG 570,360
LPG Auto 584,920 LPG Auto 585,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,890
ΒΕΑ 35/40 404,390 ΒΕΑ 30/45 403,310
ΒΕΘ 50/70 391,430 -