ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 6 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 6 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.169,588 1.210,288
UNLEADED 95 1.166,496 1.165,652
UNLEADED 100 1.234,594 1.234,614
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.039,983 1.038,966
HEATING GASOIL (ΧΠ) 829,112 827,648
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,151 958,527
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,354 575,562
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,654 635,862
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 695,224 719,022
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,762 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 507,951 -
Fuel Oil No 380 1%S 491,465 -
LSFO No1 - 481,346
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 653,400 -
KERO SPECIAL 658,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 421,750 420,630
ΒΕΑ 30/45 - 437,420
ΒΕΑ 35/40 438,530 -
ΒΕΘ 50/70 425,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 3 έως 5 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 3 έως 5 Νοεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.177,419 1.218,119
UNLEADED 95 1.174,317 1.173,483
UNLEADED 100 1.242,517 1.242,547
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.044,254 1.043,237
HEATING GASOIL (ΧΠ) 833,851 832,387
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,331 968,707
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 589,738 585,935
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,038 646,235
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,980 727,788
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,553 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 509,517 -
Fuel Oil No 380 1%S 492,645 -
LSFO No1 - 482,414
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 658,540 -
KERO SPECIAL 663,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 422,800 421,680
ΒΕΑ 30/45 - 438,470
ΒΕΑ 35/40 439,580 -
ΒΕΘ 50/70 426,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 2 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 2 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.186,145 1.226,855
UNLEADED 95 1.183,043 1.182,209
UNLEADED 100 1.251,406 1.251,436
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.050,875 1.049,848
HEATING GASOIL (ΧΠ) 841,234 839,760
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 980,535 980,911
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 602,207 598,403
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,507 658,703
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,344 738,162
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,550 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 515,130 -
Fuel Oil No 380 1%S 497,954 -
LSFO No1 - 486,868
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 667,350 -
KERO SPECIAL 672,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 427,160 426,050
ΒΕΑ 30/45 - 442,850
ΒΕΑ 35/40 443,960 -
ΒΕΘ 50/70 430,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 1 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.194,931 1.235,672
UNLEADED 95 1.191,830 1.191,026
UNLEADED 100 1.260,375 1.260,436
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.056,885 1.055,910
HEATING GASOIL (ΧΠ) 848,049 846,625
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,450 990,867
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,458 608,685
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,758 668,985
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,940 745,829
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,463 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 520,908 -
Fuel Oil No 380 1%S 503,506 -
LSFO No1 - 492,156
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 676,470 -
KERO SPECIAL 681,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,320 431,240
ΒΕΑ 30/45 - 448,060
ΒΕΑ 35/40 449,130 -
ΒΕΘ 50/70 435,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 31 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 31 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.195,531 1.236,242
UNLEADED 95 1.192,430 1.191,606
UNLEADED 100 1.260,853 1.260,873
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.054,537 1.053,530
HEATING GASOIL (ΧΠ) 846,859 845,405
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 991,519 991,894
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,892 610,099
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,192 670,399
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,394 744,192
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,639 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 520,002 -
Fuel Oil No 380 1%S 502,652 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 676,410 -
KERO SPECIAL 681,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,140 431,030
ΒΕΑ 30/45 - 447,820
ΒΕΑ 35/40 448,920 -
ΒΕΘ 50/70 435,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.196,681 1.237,401
UNLEADED 95 1.193,589 1.192,765
UNLEADED 100 1.261,993 1.262,033
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.054,201 1.053,194
HEATING GASOIL (ΧΠ) 846,859 845,405
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 991,997 992,383
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 614,818 611,034
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 675,118 671,334
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,719 741,517
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,469 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 519,595 -
Fuel Oil No 380 1%S 502,205 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 677,000 -
KERO SPECIAL 682,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 431,330 430,230
ΒΕΑ 30/45 - 447,000
ΒΕΑ 35/40 448,100 -
ΒΕΘ 50/70 434,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Οκτωβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Οκτωβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.196,467 1.237,157
UNLEADED 95 1.193,375 1.192,531
UNLEADED 100 1.261,646 1.261,657
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.051,913 1.050,886
HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,804 843,320
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,237 990,593
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,567 609,763
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,867 670,063
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,431 736,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,225 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 515,893 -
Fuel Oil No 380 1%S 498,381 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 675,250 -
KERO SPECIAL 680,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 427,610 426,490
ΒΕΑ 30/45 - 443,230
ΒΕΑ 35/40 444,350 -
ΒΕΘ 50/70 431,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018

Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.197,698 UNLEADED LRP 1.238,408
UNLEADED 95 1.194,617 UNLEADED 95 1.193,803
UNLEADED 100 1.262,704 UNLEADED 100 1.262,745
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.050,793 DIΕSEL AUTO BIO 1.049,787
HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,838 HEATING GASOIL (ΧΠ) 842,394
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,660 LPG 544,960
LPG Auto 553,560 LPG Auto 553,940
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 426,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,190
ΒΕΑ 35/40 442,970 ΒΕΑ 30/45 441,880
ΒΕΘ 50/70 429,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018

Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,613 UNLEADED LRP 1.242,323
UNLEADED 95 1.198,542 UNLEADED 95 1.197,708
UNLEADED 100 1.266,610 UNLEADED 100 1.266,630
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.051,699 DIΕSEL AUTO BIO 1.050,682
HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,571 HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,127
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 556,100 LPG 552,390
LPG Auto 561,320 LPG Auto 561,690
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,440
ΒΕΑ 35/40 442,210 ΒΕΑ 30/45 441,100
ΒΕΘ 50/70 429,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)