ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.193,701
UNLEADED 95 BIO 1.149,512 1.149,024
UNLEADED 100 BIO 1.217,905 1.218,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,458 985,431
HEATING GASOIL (ΧΠ) 772,323 771,204
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,569 988,956
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 610,811 606,986
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,111 667,286
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,391 742,403
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,283 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,661 465,532
Fuel Oil No 380 1%S 452,585 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,610 -
KERO SPECIAL 587,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,760 368,650
ΒΕΑ 30/45 - 385,570
ΒΕΑ 35/40 386,690 -
ΒΕΘ 50/70 373,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.193,487
UNLEADED 95 BIO 1.149,319 1.148,820
UNLEADED 100 BIO 1.217,549 1.217,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,838 987,811
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,486 774,367
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 982,356 982,731
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 604,017 600,193
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,317 660,493
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,184 740,124
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,350 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,271 466,131
Fuel Oil No 380 1%S 452,880 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,610 -
KERO SPECIAL 589,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,760 371,640
ΒΕΑ 30/45 - 388,520
ΒΕΑ 35/40 389,640 -
ΒΕΘ 50/70 376,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.189,053
UNLEADED 95 BIO 1.144,895 1.144,397
UNLEADED 100 BIO 1.212,912 1.213,278
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,364 986,336
HEATING GASOIL (ΧΠ) 774,265 773,147
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 970,334 970,711
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 591,590 587,776
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,890 648,076
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,052 730,930
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,099 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,694 464,556
Fuel Oil No 380 1%S 451,294 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,560 -
KERO SPECIAL 587,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,500 372,380
ΒΕΑ 30/45 - 389,220
ΒΕΑ 35/40 390,340 -
ΒΕΘ 50/70 377,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,277
UNLEADED 95 BIO 1.142,129 1.141,630
UNLEADED 100 BIO 1.209,963 1.210,329
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,882 986,855
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,069 773,940
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 959,565 959,951
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 580,484 576,680
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,784 636,980
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,692 722,510
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,302 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,664 464,525
Fuel Oil No 380 1%S 451,162 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,830 -
KERO SPECIAL 588,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,270 373,150
ΒΕΑ 30/45 - 389,950
ΒΕΑ 35/40 391,070 -
ΒΕΘ 50/70 377,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.184,090
UNLEADED 95 BIO 1.139,912 1.139,464
UNLEADED 100 BIO 1.207,634 1.208,051
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,543 987,567
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,563 775,486
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,738 957,155
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 578,226 574,463
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,526 634,763
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 691,867 715,696
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,183 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,827 464,729
Fuel Oil No 380 1%S 451,172 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,450 -
KERO SPECIAL 587,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,270 373,190
ΒΕΑ 30/45 - 389,970
ΒΕΑ 35/40 391,050 -
ΒΕΘ 50/70 377,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 2 έως 4 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 2 έως 4 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.181,182
UNLEADED 95 BIO 1.137,023 1.136,545
UNLEADED 100 BIO 1.204,674 1.205,061
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,425 986,418
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,689 774,591
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 955,588 955,985
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 577,819 574,036
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,119 634,336
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,511 709,299
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,271 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,108 462,999
Fuel Oil No 380 1%S 449,382 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,550 -
KERO SPECIAL 585,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,480 371,380
ΒΕΑ 30/45 - 388,150
ΒΕΑ 35/40 389,250 -
ΒΕΘ 50/70 376,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.179,747
UNLEADED 95 BIO 1.135,609 1.135,111
UNLEADED 100 BIO 1.203,281 1.203,647
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,357 985,330
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,933 774,815
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 959,616 959,982
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 582,619 578,816
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,919 639,116
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,057 707,845
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 632,638 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,871 460,732
Fuel Oil No 380 1%S 446,890 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 578,970 -
KERO SPECIAL 584,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,940 368,830
ΒΕΑ 30/45 - 385,610
ΒΕΑ 35/40 386,720 -
ΒΕΘ 50/70 373,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2019

Πέμπτη, 28 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.181,974
UNLEADED 95 BIO 1.137,826 1.137,339
UNLEADED 100 BIO 1.205,651 1.206,017
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,845 985,828
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,991 775,872
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 966,866 967,253
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 590,654 586,850
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,954 647,150
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,878 709,716
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,228 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 463,498 462,359
Fuel Oil No 380 1%S 448,568 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,750 -
KERO SPECIAL 585,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 370,860 369,740
ΒΕΑ 30/45 - 386,560
ΒΕΑ 35/40 387,670 -
ΒΕΘ 50/70 374,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.183,013
UNLEADED 95 BIO 1.138,864 1.138,356
UNLEADED 100 BIO 1.206,739 1.207,105
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,438 985,411
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,859 775,719
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 972,745 973,101
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 597,243 593,420
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,543 653,720
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,722 710,560
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,252 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,260 463,112
Fuel Oil No 380 1%S 449,412 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,500 -
KERO SPECIAL 585,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,280 371,160
ΒΕΑ 30/45 - 387,980
ΒΕΑ 35/40 389,110 -
ΒΕΘ 50/70 375,820 -

XΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)