ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2019

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.229,733
UNLEADED 95 BIO 1.185,555 1.185,057
UNLEADED 100 BIO 1.254,517 1.254,894
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 957,261 956,223
HEATING GASOIL 881,606 880,477
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,458 874,706
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 494,049 490,215
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,349 550,515
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,836 630,868
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,230 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,682 471,532
Fuel Oil No 380 1%S 461,616 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,320 -
KERO SPECIAL 571,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 357,570 356,450
ΒΕΑ 30/45 - 373,400
ΒΕΑ 35/40 374,520 -
ΒΕΘ 50/70 361,140 -

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2019

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,170
UNLEADED 95 BIO 1.179,982 1.179,503
UNLEADED 100 BIO 1.248,751 1.249,138
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,440 954,423
HEATING GASOIL 880,110 879,002
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 864,678 866,936
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,872 482,058
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,172 542,358
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,812 625,823
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,259 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,597 466,477
Fuel Oil No 380 1%S 456,196 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,710 -
KERO SPECIAL 570,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,370 352,260
ΒΕΑ 30/45 - 369,180
ΒΕΑ 35/40 370,290 -
ΒΕΘ 50/70 356,930 -

Σάββατο έως Κυριακή, 6 έως 7 Ιουλίου 2019

Σάββατο έως Κυριακή, 6 έως 7 Ιουλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,241
UNLEADED 95 BIO 1.179,982 1.179,575
UNLEADED 100 BIO 1.248,751 1.249,209
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,440 955,338
HEATING GASOIL 880,110 879,776
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 864,678 869,834
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,872 485,049
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,172 545,349
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,812 628,082
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,259 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,597 466,844
Fuel Oil No 380 1%S 456,196 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,710 -
KERO SPECIAL 570,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,370 353,060
ΒΕΑ 30/45 - 369,980
ΒΕΑ 35/40 370,290 -
ΒΕΘ 50/70 356,930 -

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2019

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,567
UNLEADED 95 BIO 1.177,328 1.176,911
UNLEADED 100 BIO 1.245,934 1.246,391
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,711 956,609
HEATING GASOIL 881,799 881,453
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 861,261 866,397
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 482,191 481,367
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,491 541,667
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 600,195 626,413
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,070 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,756 464,983
Fuel Oil No 380 1%S 453,979 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 567,830 -
KERO SPECIAL 573,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 352,180 351,870
ΒΕΑ 30/45 - 368,750
ΒΕΑ 35/40 369,060 -
ΒΕΘ 50/70 355,730 -

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2019

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.220,743
UNLEADED 95 BIO 1.176,493 1.176,086
UNLEADED 100 BIO 1.244,958 1.245,435
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,335 959,243
HEATING GASOIL 884,738 884,402
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 862,644 867,790
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 483,594 482,781
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 543,894 543,081
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,477 627,654
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,494 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,640 465,877
Fuel Oil No 380 1%S 454,599 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 572,290 -
KERO SPECIAL 577,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,740 353,440
ΒΕΑ 30/45 - 370,290
ΒΕΑ 35/40 370,590 -
ΒΕΘ 50/70 357,290 -

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2019

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,709
UNLEADED 95 BIO 1.177,469 1.177,062
UNLEADED 100 BIO 1.245,852 1.246,310
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,346 962,244
HEATING GASOIL 887,830 887,495
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 865,502 870,628
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 486,401 485,577
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,701 545,877
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 604,731 630,847
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,188 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 468,481 467,718
Fuel Oil No 380 1%S 456,267 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 576,250 -
KERO SPECIAL 581,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 356,030 355,720
ΒΕΑ 30/45 - 372,540
ΒΕΑ 35/40 372,850 -
ΒΕΘ 50/70 359,570 -

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2019

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,997
UNLEADED 95 BIO 1.179,778 1.179,362
UNLEADED 100 BIO 1.248,101 1.248,558
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 965,792 965,701
HEATING GASOIL 891,420 891,074
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,194 877,309
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 493,072 492,249
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,372 552,549
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,504 637,590
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,840 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,838 471,075
Fuel Oil No 380 1%S 459,531 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,800 -
KERO SPECIAL 586,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,980 358,670
ΒΕΑ 30/45 - 375,470
ΒΕΑ 35/40 375,780 -
ΒΕΘ 50/70 362,520 -

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2019

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,567
UNLEADED 95 BIO 1.177,338 1.176,931
UNLEADED 100 BIO 1.245,568 1.246,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 965,182 965,101
HEATING GASOIL 890,566 890,240
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 873,241 878,367
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 493,958 493,144
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,258 553,444
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,772 639,848
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,368 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,003 470,251
Fuel Oil No 380 1%S 458,718 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,350 -
KERO SPECIAL 584,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,050 357,760
ΒΕΑ 30/45 - 374,550
ΒΕΑ 35/40 374,840 -
ΒΕΘ 50/70 361,590 -

Σάββατο έως Κυριακή, 29 έως 30 Ιουνίου 2019

Σάββατο έως Κυριακή, 29 έως 30 Ιουνίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.221,567
UNLEADED 95 BIO 1.177,398 1.176,931
UNLEADED 100 BIO 1.245,639 1.246,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,098 965,101
HEATING GASOIL 891,328 890,240
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,119 878,367
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,917 493,144
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 557,217 553,444
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,019 639,848
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,521 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,359 470,251
Fuel Oil No 380 1%S 459,074 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,230 -
KERO SPECIAL 585,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,850 357,760
ΒΕΑ 30/45 - 374,550
ΒΕΑ 35/40 375,640 -
ΒΕΘ 50/70 362,380 -