ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο έως Δευτέρα, 11έως 13 Μαΐου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.240,543
UNLEADED 95 BIO 1.197,342 1.195,837
UNLEADED 100 BIO 1.266,792 1.266,162
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,754 1.003,056
HEATING GASOIL 923,994 922,448
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 916,799 918,020
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,956 530,142
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,256 590,442
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,237 706,462
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,258 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,780 471,939
Fuel Oil No 380 1%S 457,955 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 610,610 -
KERO SPECIAL 615,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,480 375,760
ΒΕΑ 30/45 - 392,810
ΒΕΑ 35/40 394,530 -
ΒΕΘ 50/70 381,070 -

Παρασκευή, 10 Μάιος 2019

Παρασκευή, 10 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.243,503
UNLEADED 95 BIO 1.200,312 1.198,806
UNLEADED 100 BIO 1.269,853 1.269,213
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,052 1.005,354
HEATING GASOIL 925,916 924,361
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 916,942 918,102
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,925 530,101
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,225 590,401
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,558 707,783
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,892 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 478,041 476,200
Fuel Oil No 380 1%S 462,419 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,610 -
KERO SPECIAL 618,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 378,600 376,860
ΒΕΑ 30/45 - 393,920
ΒΕΑ 35/40 395,650 -
ΒΕΘ 50/70 382,190 -

Πέμπτη, 9 Μάιος 2019

Πέμπτη, 9 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,378
UNLEADED 95 BIO 1.204,217 1.202,671
UNLEADED 100 BIO 1.273,861 1.273,190
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,619 1.006,901
HEATING GASOIL 926,964 925,367
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 915,386 916,525
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 532,115 528,260
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,415 588,560
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,834 708,048
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,563 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 481,356 479,485
Fuel Oil No 380 1%S 465,939 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,610 -
KERO SPECIAL 619,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,720 377,960
ΒΕΑ 30/45 - 395,040
ΒΕΑ 35/40 396,790 -
ΒΕΘ 50/70 383,310 -

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.253,480
UNLEADED 95 BIO 1.210,299 1.208,773
UNLEADED 100 BIO 1.280,003 1.279,352
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,924 1.007,215
HEATING GASOIL 927,309 925,734
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 917,430 918,467
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,271 530,437
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,571 590,737
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,044 709,289
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,954 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,620 482,759
Fuel Oil No 380 1%S 469,478 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,940 -
KERO SPECIAL 618,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,360 380,630
ΒΕΑ 30/45 - 397,700
ΒΕΑ 35/40 399,430 -
ΒΕΘ 50/70 385,960 -

Τρίτη, 7 Μάιος 2019

Τρίτη, 7 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.260,396
UNLEADED 95 BIO 1.217,224 1.215,698
UNLEADED 100 BIO 1.286,980 1.286,308
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,707 1.007,978
HEATING GASOIL 928,398 926,812
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,054 921,071
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 536,895 533,051
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,195 593,351
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 687,616 711,811
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,598 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,078 486,217
Fuel Oil No 380 1%S 473,159 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,800 -
KERO SPECIAL 619,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,870 385,110
ΒΕΑ 30/45 - 402,170
ΒΕΑ 35/40 403,920 -
ΒΕΘ 50/70 390,460 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 06 Μαΐου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 4 έως 6 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.260,955
UNLEADED 95 BIO 1.217,773 1.216,248
UNLEADED 100 BIO 1.287,601 1.286,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,266 1.008,548
HEATING GASOIL 928,957 927,371
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,573 921,600
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 537,413 533,559
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,713 593,859
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,216 712,451
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,085 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,567 486,706
Fuel Oil No 380 1%S 473,627 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,460 -
KERO SPECIAL 619,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,280 385,530
ΒΕΑ 30/45 - 402,610
ΒΕΑ 35/40 404,350 -
ΒΕΘ 50/70 390,880 -

Παρασκευή, 3 Μάιος 2019

Παρασκευή, 3 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.262,084
UNLEADED 95 BIO 1.218,932 1.217,376
UNLEADED 100 BIO 1.288,801 1.288,119
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,358 1.005,618
HEATING GASOIL 926,119 924,513
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 921,701 922,708
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 538,400 534,536
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,700 594,836
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,353 714,577
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,787 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,272 486,390
Fuel Oil No 380 1%S 473,627 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 611,640 -
KERO SPECIAL 617,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,510 387,750
ΒΕΑ 30/45 - 404,830
ΒΕΑ 35/40 406,590 -
ΒΕΘ 50/70 393,110 -

 

Πέμπτη, 2 Μάιος 2019

Πέμπτη, 2 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.265,684
UNLEADED 95 BIO 1.222,492 1.220,966
UNLEADED 100 BIO 1.292,543 1.291,882
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,822 1.004,114
HEATING GASOIL 925,174 923,608
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 927,275 928,312
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 543,322 539,478
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,622 599,778
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,410 724,717
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,428 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,764 485,903
Fuel Oil No 380 1%S 473,179 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 611,550 -
KERO SPECIAL 616,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,240 390,510
ΒΕΑ 30/45 - 407,620
ΒΕΑ 35/40 409,360 -
ΒΕΘ 50/70 395,850 -

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019

Τετάρτη, 1 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.268,908
UNLEADED 95 BIO 1.225,645 1.224,190
UNLEADED 100 BIO 1.295,737 1.295,157
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,073 1.005,425
HEATING GASOIL 927,472 925,957
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,001 934,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 548,367 544,573
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,667 604,873
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,947 735,324
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 583,089 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,984 487,184
Fuel Oil No 380 1%S 474,257 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 614,930 -
KERO SPECIAL 620,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,070 394,380
ΒΕΑ 30/45 - 411,500
ΒΕΑ 35/40 413,190 -
ΒΕΘ 50/70 399,680 -