ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.120,589
UNLEADED 95 BIO 1.076,461 1.075,983
UNLEADED 100 BIO 1.143,054 1.143,431
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,754 924,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 721,981 720,873
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 848,376 848,763
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,637 463,865
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,937 524,165
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,077 622,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 510,150 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 414,540 413,420
Fuel Oil No 380 1%S 401,145 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 527,530 -
KERO SPECIAL 532,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,710 316,610
ΒΕΑ 30/45 - 333,310
ΒΕΑ 35/40 334,410 -
ΒΕΘ 50/70 321,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.115,269
UNLEADED 95 BIO 1.071,131 1.070,654
UNLEADED 100 BIO 1.137,796 1.138,183
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 917,566 916,570
HEATING GASOIL (ΧΠ) 713,531 712,421
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 843,027 843,412
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 461,607 457,833
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,907 518,133
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,416 622,162
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 502,787 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 408,569 407,461
Fuel Oil No 380 1%S 395,573 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 517,430 -
KERO SPECIAL 522,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,260 309,160
ΒΕΑ 30/45 - 325,900
ΒΕΑ 35/40 326,990 -
ΒΕΘ 50/70 313,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.114,538
UNLEADED 95 BIO 1.070,400 1.069,911
UNLEADED 100 BIO 1.137,125 1.137,491
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,309 911,281
HEATING GASOIL (ΧΠ) 708,029 706,899
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 845,172 845,539
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 463,162 459,358
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,462 519,658
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 604,711 628,447
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 503,153 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 404,074 402,936
Fuel Oil No 380 1%S 391,270 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 511,100 -
KERO SPECIAL 516,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,650 305,530
ΒΕΑ 30/45 - 322,280
ΒΕΑ 35/40 323,400 -
ΒΕΘ 50/70 310,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.110,693
UNLEADED 95 BIO 1.063,861 1.066,058
UNLEADED 100 BIO 1.130,484 1.133,586
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 902,190 903,014
HEATING GASOIL (ΧΠ) 697,400 698,062
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,714 845,905
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 458,748 458,881
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,048 519,181
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,986 634,804
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 496,807 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 392,949 392,826
Fuel Oil No 380 1%S 380,276 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 499,550 -
KERO SPECIAL 504,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,460 296,420
ΒΕΑ 30/45 - 313,170
ΒΕΑ 35/40 313,210 -
ΒΕΘ 50/70 299,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019

Παρασκευή, 4 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP - 1.095,489
UNLEADED 95 BIO 1.059,966 1.050,853
UNLEADED 100 BIO 1.126,467 1.118,117
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 897,065 897,898
HEATING GASOIL (ΧΠ) 692,092 692,762
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,593 845,803
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 458,017 458,159
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,317 518,459
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,175 638,983
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,844 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 386,816 386,704
Fuel Oil No 380 1%S 374,144 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 493,570 -
KERO SPECIAL 498,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,690 290,660
ΒΕΑ 30/45 - 307,400
ΒΕΑ 35/40 307,430 -
ΒΕΘ 50/70 294,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 3 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP - 1.093,231
UNLEADED 95 BIO 1.057,749 1.048,616
UNLEADED 100 BIO 1.124,178 1.115,788
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 896,169 896,962
HEATING GASOIL (ΧΠ) 691,807 692,438
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,484 844,644
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 456,664 456,766
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,964 517,066
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,725 639,461
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 493,013 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 382,545 382,402
Fuel Oil No 380 1%S 369,496 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 492,190 -
KERO SPECIAL 497,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,080 287,020
ΒΕΑ 30/45 - 303,740
ΒΕΑ 35/40 303,800 -
ΒΕΘ 50/70 290,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη εως Τεταρτη, 1εως 2 Ιανουάριος 2019

Τρίτη έως Τετάρτη, 1 έως 2 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP - 1.092,164
UNLEADED 95 BIO 1.056,660 1.047,548
UNLEADED 100 BIO 1.123,070 1.114,701
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 897,653 898,478
HEATING GASOIL (ΧΠ) 693,882 694,532
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,138 844,328
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 456,410 456,542
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,710 516,842
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 611,738 638,506
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,952 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 380,328 380,195
Fuel Oil No 380 1%S 366,811 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 492,760 -
KERO SPECIAL 498,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,110 285,070
ΒΕΑ 30/45 - 301,780
ΒΕΑ 35/40 301,830 -
ΒΕΘ 50/70 288,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως ΔΕΥΤΕΡΑ , 29 εως 31 Δεκέμβριος 2018

Σάββατο εως Δευτερα, 29 εως 31 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.051,717 1.092,438
UNLEADED 95 1.048,636 1.047,822
UNLEADED 100 1.114,985 1.115,036
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,790 898,803
HEATING GASOIL (ΧΠ) 695,956 694,858
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,257 844,654
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,630 456,857
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,930 517,157
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,176 638,923
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,366 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 381,579 380,470
Fuel Oil No 380 1%S 368,052 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 495,260 -
KERO SPECIAL 500,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,390 285,290
ΒΕΑ 30/45 - 302,020
ΒΕΑ 35/40 303,120 -
ΒΕΘ 50/70 289,910 -

Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή, 28 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,196 1.098,916
UNLEADED 95 1.055,104 1.054,291
UNLEADED 100 1.121,544 1.121,596
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 909,583 908,586
HEATING GASOIL (ΧΠ) 705,933 704,835
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 850,125 850,521
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,078 463,305
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,378 523,605
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,966 640,713
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 504,973 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 387,731 386,613
Fuel Oil No 380 1%S 373,656 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 504,950 -
KERO SPECIAL 510,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,550 291,460
ΒΕΑ 30/45 - 308,190
ΒΕΑ 35/40 309,280 -
ΒΕΘ 50/70 296,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)