ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,318 UNLEADED LRP 1.157,018
UNLEADED 95 1.113,470 UNLEADED 95 1.112,707
UNLEADED 100 1.175,802 UNLEADED 100 1.175,822
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,207 DIΕSEL AUTO BIO 911,292
HEATING GASOIL 705,160 HEATING GASOIL 704,143
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,600 LPG 467,090
LPG Auto 471,560 LPG Auto 471,820
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,580
ΒΕΑ 35/40 314,010 ΒΕΑ 30/45 312,990
ΒΕΘ 50/70 301,840 -

ΠΕΜΠΤΗ 08/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ 08/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,131 UNLEADED LRP 1.157,862
UNLEADED 95 1.114,284 UNLEADED 95 1.113,531
UNLEADED 100 1.176,748 UNLEADED 100 1.176,798
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,350 DIΕSEL AUTO BIO 911,454
HEATING GASOIL 705,170 HEATING GASOIL 704,153
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,560 LPG 469,060
LPG Auto 473,890 LPG Auto 474,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,490
ΒΕΑ 35/40 314,950 ΒΕΑ 30/45 313,940
ΒΕΘ 50/70 302,750 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,507 UNLEADED LRP 1.158,238
UNLEADED 95 1.114,639 UNLEADED 95 1.113,897
UNLEADED 100 1.177,398 UNLEADED 100 1.177,449
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,492 DIΕSEL AUTO BIO 911,577
HEATING GASOIL 705,221 HEATING GASOIL 704,215
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,040 LPG 466,520
LPG Auto 472,090 LPG Auto 472,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,980
ΒΕΑ 35/40 315,510 ΒΕΑ 30/45 314,500
ΒΕΘ 50/70 303,260 -

ΤΡΙΤΗ 06/03/2018

ΤΡΙΤΗ 06/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.119,439 UNLEADED LRP 1.160,140
UNLEADED 95 1.116,572 UNLEADED 95 1.115,778
UNLEADED 100 1.179,575 UNLEADED 100 1.179,585
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,984 DIΕSEL AUTO BIO 914,048
HEATING GASOIL 707,622 HEATING GASOIL 706,573
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,920 LPG 460,350
LPG Auto 466,800 LPG Auto 467,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,480
ΒΕΑ 35/40 316,110 ΒΕΑ 30/45 315,070
ΒΕΘ 50/70 303,810 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/03/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 03-05/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,121,596 UNLEADED LRP 1.162,306
UNLEADED 95 1,118,717 UNLEADED 95 1.117,945
UNLEADED 100 1,181,761 UNLEADED 100 1.181,781
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,950 DIΕSEL AUTO BIO 918,015
HEATING GASOIL 711,130 HEATING GASOIL 710,093
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,380 LPG 454,830
LPG Auto 462,060 LPG Auto 462,320
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,080
ΒΕΑ 35/40 316,700 ΒΕΑ 30/45 315,670
ΒΕΘ 50/70 304,400 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,125,918 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,123,050 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,186,134 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,082 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 716,876 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 455,190 LPG
LPG Auto 459,770 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 319,460 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 307,160 -

ΠΕΜΠΤΗ 01/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ  01/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,127,495 UNLEADED LRP 1,168,185
UNLEADED 95 1,124,626 UNLEADED 95 1,123,833
UNLEADED 100 1,187,578 UNLEADED 100 1,187,589
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,120 DIΕSEL AUTO BIO 928,185
HEATING GASOIL 720,974 HEATING GASOIL 719,917
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 453,710 LPG 450,160
LPG Auto 458,960 LPG Auto 459,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,610
ΒΕΑ 35/40 321,190 ΒΕΑ 30/45 320,150
ΒΕΘ 50/70 308,920 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/02/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,126,569 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,123,711 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,186,582 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 930,076 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 721,890 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 454,100 LPG
LPG Auto 459,500 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,860 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 322,390 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 310,130 -

ΤΡΙΤΗ 27/02/2018

ΤΡΙΤΗ 27/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,122,847 UNLEADED LRP 1,163,537
UNLEADED 95 1,119,989 UNLEADED 95 1,119,196
UNLEADED 100 1,182,798 UNLEADED 100 1,182,809
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,771 DIΕSEL AUTO BIO 925,825
HEATING GASOIL 718,737 HEATING GASOIL 717,679
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,520 LPG 446,970
LPG Auto 456,220 LPG Auto 456,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,290
ΒΕΑ 35/40 321,840 ΒΕΑ 30/45 320,810
ΒΕΘ 50/70 309,590 -