ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,158,635 UNLEADED LRP 1.199,366
UNLEADED 95 1,155,319 UNLEADED 95 1.154,455
UNLEADED 100 1,227,608 UNLEADED 100 1.227,658
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,828 DIΕSEL AUTO BIO 917,750
HEATING GASOIL 709,463 HEATING GASOIL 708,283
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 500,370 LPG 495,250
LPG Auto 511,150 LPG Auto 510,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,290
ΒΕΑ 35/40 317,430 ΒΕΑ 30/45 316,250
ΒΕΘ 50/70 303,250 -

Comments are closed.