ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/03/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,119,520 UNLEADED LRP 1,160,170
UNLEADED 95 1,116,256 UNLEADED 95 1,115,331
UNLEADED 100 1,186,958 UNLEADED 100 1,186,938
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,447 DIΕSEL AUTO BIO 882,388
HEATING GASOIL 676,470 HEATING GASOIL 675,240
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 501,120 LPG 496,810
LPG Auto 508,290 LPG Auto 508,420
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,410
ΒΕΑ 35/40 292,240 ΒΕΑ 30/45 291,080
ΒΕΘ 50/70 278,290 -

Comments are closed.