ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.113,073 UNLEADED LRP 1.153,723
UNLEADED 95 1.109,809 UNLEADED 95 1.108,873
UNLEADED 100 1.180,551 UNLEADED 100 1.180,510
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 877,263 DIΕSEL AUTO BIO 876,195
HEATING GASOIL 671,437 HEATING GASOIL 670,196
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 504,060 LPG 499,730
LPG Auto 511,050 LPG Auto 511,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,630
ΒΕΑ 35/40 288,490 ΒΕΑ 30/45 287,340
ΒΕΘ 50/70 274,520 -

Comments are closed.