ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2016

ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,067,556 UNLEADED LRP 1,097,985
UNLEADED 95 1,064,322 UNLEADED 95 1,063,345
UNLEADED 100 1,134,221 UNLEADED 100 1,134,139
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 800,321 DIΕSEL AUTO BIO 799,202
HEATING GASOIL 673,552 HEATING GASOIL 672,250
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,280 LPG 467,820
LPG Auto 475,020 LPG Auto 475,900
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,150
ΒΕΑ 35/40 281,890 ΒΕΑ 30/45 280,680
ΒΕΘ 50/70 268,050 -

Comments are closed.