ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.027,242 UNLEADED LRP 1.027,161
UNLEADED 95 1.024,141 UNLEADED 95 1.023,215
UNLEADED 100 1.090,988 UNLEADED 100 1.090,611
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 734,175 DIΕSEL AUTO BIO 733,128
HEATING GASOIL 657,687 HEATING GASOIL 656,507
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 338,350 LPG 335,260
LPG Auto 349,680 LPG Auto 350,640
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 195,950 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 194,800
ΒΕΑ 35/40 212,710 ΒΕΑ 30/45 211,560
ΒΕΘ 50/70 199,470 -

Comments are closed.