ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 21/4/2016

ΠΕΜΠΤΗ 21/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.023,489 UNLEADED LRP 1.023,978
UNLEADED 95 1.020,377 UNLEADED 95 1.020,001
UNLEADED 100 1.087,225 UNLEADED 100 1.087,713
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 717,395 DIΕSEL AUTO BIO 716,652
HEATING GASOIL 540,192 HEATING GASOIL 539,318
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 371,890 LPG 368,860
LPG Auto 376,910 LPG Auto 377,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 166,680
ΒΕΑ 35/40 184,690 ΒΕΑ 30/45 183,540
ΒΕΘ 50/70 171,390 -

Comments are closed.