ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 15/03/2016

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1012,078 UNLEADED LRP 1012,008
UNLEADED 95 1008,876 UNLEADED 95 1007,909
UNLEADED 100 1077,370 UNLEADED 100 1077,289
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 715,066 DIΕSEL AUTO BIO 713,968
HEATING GASOIL 529,809 HEATING GASOIL 528,578
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,020 LPG 413,510
LPG Auto 423,180 LPG Auto 423,920
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 166,330
ΒΕΑ 35/40 184,870 ΒΕΑ 30/45 183,680
ΒΕΘ 50/70 171,180 - -

Comments are closed.