ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1015,760 UNLEADED LRP 1015,699
UNLEADED 95 1012,547 UNLEADED 95 1011,591
UNLEADED 100 1081,448 UNLEADED 100 1081,397
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,967 DIΕSEL AUTO BIO 688,777
HEATING GASOIL 516,140 HEATING GASOIL 514,920
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 437,900 LPG 434,390
LPG Auto 437,630 LPG Auto 438,410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146,150
ΒΕΑ 35/40 165,240 ΒΕΑ 30/45 163,590
ΒΕΘ 50/70 151,470 - -

Comments are closed.