ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.292,014
UNLEADED 95 BIO 1.237,788 1.237,341
UNLEADED 100 BIO 1.304,666 1.305,053
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,073 966,117
HEATING GASOIL 863,615 862,557
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.070,215 1.067,499
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 692,394 688,753
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,694 749,053
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,453 823,447
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,754 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 474,644 473,566
Fuel Oil No 380 1%S 465,817 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 529,520 -
KERO SPECIAL 534,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 371,810 376,080
ΒΕΑ 30/45 - 392,290
ΒΕΑ 35/40 388,010 -
ΒΕΘ 50/70 375,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.