ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.299,052
UNLEADED 95 BIO 1.244,835 1.244,378
UNLEADED 100 BIO 1.311,744 1.312,120
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,372 977,416
HEATING GASOIL 875,890 874,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.047,179 1.044,464
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 668,169 664,518
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,469 724,818
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,788 808,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,140 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,110 487,031
Fuel Oil No 380 1%S 479,190 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 541,430 -
KERO SPECIAL 546,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,490 380,760
ΒΕΑ 30/45 - 396,940
ΒΕΑ 35/40 392,680 -
ΒΕΘ 50/70 379,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.