ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.267,291
UNLEADED 95 BIO 1.213,084 1.212,678
UNLEADED 100 BIO 1.278,742 1.279,159
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,588 970,683
HEATING GASOIL 866,341 865,324
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,689 1.000,865
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 621,560 618,010
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,860 678,310
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 724,087 746,785
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,304 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,485 469,468
Fuel Oil No 380 1%S 460,833 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 529,960 -
KERO SPECIAL 535,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,880 373,110
ΒΕΑ 30/45 - 389,070
ΒΕΑ 35/40 384,840 -
ΒΕΘ 50/70 372,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.