ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 ΜαΪου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 ΜαΪου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.249,128
UNLEADED 95 BIO 1.194,992 1.194,535
UNLEADED 100 BIO 1.260,060 1.260,416
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 938,149 937,203
HEATING GASOIL 831,294 830,247
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 891,456 893,581
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,191 505,612
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,491 565,912
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,855 675,362
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,654 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 456,541 455,484
Fuel Oil No 380 1%S 449,565 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 494,280 -
KERO SPECIAL 499,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,840 355,260
ΒΕΑ 30/45 - 371,130
ΒΕΑ 35/40 370,700 -
ΒΕΘ 50/70 358,180 -

Comments are closed.