ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.105,415
UNLEADED 95 BIO 1.051,351 1.050,904
UNLEADED 100 BIO 1.113,388 1.113,744
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 839,144 838,219
HEATING GASOIL (ΧΠ) 605,423 604,396
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 964,914 966,989
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 590,857 587,339
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,157 647,639
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 668,863 690,921
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,723 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 357,079 356,031
Fuel Oil No 380 1%S 351,323 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 374,500 -
KERO SPECIAL 379,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,430 279,520
ΒΕΑ 30/45 - 295,070
ΒΕΑ 35/40 290,980 -
ΒΕΘ 50/70 278,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Comments are closed.