ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,881
UNLEADED 95 BIO 1.018,696 1.018,227
UNLEADED 100 BIO 1.082,431 1.082,807
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,643 738,677
HEATING GASOIL 669,063 668,005
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 786,736 788,891
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 409,394 405,763
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,694 466,063
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,618 536,500
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 458,720 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 292,143 291,066
Fuel Oil No 380 1%S 287,749 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 258,690 -
KERO SPECIAL 263,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,290 231,540
ΒΕΑ 30/45 - 247,670
ΒΕΑ 35/40 243,420 -
ΒΕΘ 50/70 230,690 -

Comments are closed.