ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,387
UNLEADED 95 BIO 1.026,191 1.025,723
UNLEADED 100 BIO 1.090,130 1.090,496
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,194 781,228
HEATING GASOIL 704,892 703,813
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 764,026 766,172
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,332 378,681
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,632 438,981
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,378 544,291
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 422,942 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 319,012 317,935
Fuel Oil No 380 1%S 313,114 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 312,040 -
KERO SPECIAL 317,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,320 251,570
ΒΕΑ 30/45 - 267,720
ΒΕΑ 35/40 263,470 -
ΒΕΘ 50/70 250,720 -

Comments are closed.