ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Τρίτη, 4 Αύγουστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.068,274
UNLEADED 95 BIO 1.014,048 1.013,591
UNLEADED 100 BIO 1.078,119 1.078,495
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 780,861 779,896
HEATING GASOIL 704,241 703,173
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 760,324 762,491
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,938 377,277
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 441,238 437,577
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,515 524,551
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 426,166 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,754 312,666
Fuel Oil No 380 1%S 307,419 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 306,850 -
KERO SPECIAL 311,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,300 254,570
ΒΕΑ 30/45 - 270,810
ΒΕΑ 35/40 266,530 -
ΒΕΘ 50/70 253,720 -

Comments are closed.