ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.078,922
UNLEADED 95 BIO 1.024,564 1.024,065
UNLEADED 100 BIO 1.091,533 1.091,900
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 778,034 776,997
HEATING GASOIL 703,569 702,431
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 829,073 831,321
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,000 456,146
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,300 516,446
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,119 522,191
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 305,151 304,011
Fuel Oil No 380 1%S 298,134 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,470 -
KERO SPECIAL 307,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,730 232,190
ΒΕΑ 30/45 - 249,170
ΒΕΑ 35/40 244,720 -
ΒΕΘ 50/70 231,310 -

Comments are closed.