ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.040,907
UNLEADED 95 BIO 986,426 985,938
UNLEADED 100 BIO 1.054,616 1.055,022
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,047 739,988
HEATING GASOIL (ΧΠ) 529,402 528,263
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 783,278 785,606
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 406,068 402,142
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 466,368 462,442
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,184 533,948
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 455,669 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 276,787 275,627
Fuel Oil No 380 1%S 272,017 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 254,720 -
KERO SPECIAL 260,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 168,770 173,370
ΒΕΑ 30/45 - 190,810
ΒΕΑ 35/40 186,220 -
ΒΕΘ 50/70 172,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.

Comments are closed.