ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.041,080
UNLEADED 95 BIO 986,599 986,121
UNLEADED 100 BIO 1.054,849 1.055,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 744,728 743,680
HEATING GASOIL (ΧΠ) 528,192 527,053
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 783,217 785,566
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 405,743 401,828
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 466,043 462,128
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,004 535,799
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 454,805 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 278,505 277,346
Fuel Oil No 380 1%S 274,051 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 253,570 -
KERO SPECIAL 259,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 179,950 184,560
ΒΕΑ 30/45 - 202,020
ΒΕΑ 35/40 197,420 -
ΒΕΘ 50/70 183,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.

Comments are closed.