ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.034,459
UNLEADED 95 BIO 979,937 979,470
UNLEADED 100 BIO 1.048,392 1.048,839
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 740,761 739,734
HEATING GASOIL (ΧΠ) 523,372 522,242
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 768,633 771,013
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 389,959 386,033
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 450,259 446,333
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 504,821 529,748
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 436,621 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 273,797 272,647
Fuel Oil No 380 1%S 269,433 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 243,310 -
KERO SPECIAL 248,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 177,720 182,360
ΒΕΑ 30/45 - 199,900
ΒΕΑ 35/40 195,270 -
ΒΕΘ 50/70 181,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους). Εκτάκτως για το έτος 2020, σύμφωνα με την από 1/5/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 90) και την Υ.Α. Α.1110/11-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1851), η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο ΕΦΚ, παρατείνεται έως και την 31/5/2020.

Comments are closed.