ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 950,628
UNLEADED 95 BIO 896,116 895,619
UNLEADED 100 BIO 963,849 964,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 660,876 659,818
HEATING GASOIL (ΧΠ) 447,168 446,008
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 698,724 701,094
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 313,816 309,849
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 374,116 370,149
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 478,562 503,611
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 348,010 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 206,146 204,977
Fuel Oil No 380 1%S 203,939 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 80,050 -
KERO SPECIAL 85,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 84,370 89,020
ΒΕΑ 30/45 - 106,660
ΒΕΑ 35/40 102,010 -
ΒΕΘ 50/70 88,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.