ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 968,120
UNLEADED 95 BIO 913,639 913,131
UNLEADED 100 BIO 981,270 981,667
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 704,159 703,092
HEATING GASOIL (ΧΠ) 473,447 472,288
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 729,488 731,828
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 344,672 340,705
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 404,972 401,005
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,706 533,602
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 379,038 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 235,100 233,920
Fuel Oil No 380 1%S 232,700 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 175,730 -
KERO SPECIAL 181,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 108,720 113,340
ΒΕΑ 30/45 - 130,890
ΒΕΑ 35/40 126,280 -
ΒΕΘ 50/70 112,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Comments are closed.