ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,060
UNLEADED 95 BIO 1.154,831 1.154,343
UNLEADED 100 BIO 1.223,926 1.224,313
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,019 945,992
HEATING GASOIL 874,242 873,124
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 765,206 767,484
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,962 376,107
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,262 436,407
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,372 571,628
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 413,484 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,599 441,459
Fuel Oil No 380 1%S 429,408 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 558,650 -
KERO SPECIAL 564,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,690 310,560
ΒΕΑ 30/45 - 327,660
ΒΕΑ 35/40 328,780 -
ΒΕΘ 50/70 315,290 -

Comments are closed.