ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,516 UNLEADED LRP 1.253,226
UNLEADED 95 1.209,485 UNLEADED 95 1.208,671
UNLEADED 100 1.276,932 UNLEADED 100 1.276,962
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,393 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,396
HEATING GASOIL 949,186 HEATING GASOIL 948,097
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 602,720 LPG 598,970
LPG Auto 608,910 LPG Auto 609,180
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,160 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,080
ΒΕΑ 35/40 400,620 ΒΕΑ 30/45 399,540
ΒΕΘ 50/70 387,630 -

Comments are closed.