ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,302 UNLEADED LRP 1.262,013
UNLEADED 95 1.218,262 UNLEADED 95 1.217,448
UNLEADED 100 1.285,851 UNLEADED 100 1.285,881
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,237 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,240
HEATING GASOIL 956,233 HEATING GASOIL 955,135
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 611,770 LPG 608,020
LPG Auto 616,530 LPG Auto 616,800
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,380
ΒΕΑ 35/40 402,930 ΒΕΑ 30/45 401,840
ΒΕΘ 50/70 389,930 -

Comments are closed.