ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.225,981 UNLEADED LRP 1.266,681
UNLEADED 95 1.222,940 UNLEADED 95 1.222,126
UNLEADED 100 1.290,560 UNLEADED 100 1.290,590
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.033,739 DIΕSEL AUTO BIO 1.032,753
HEATING GASOIL 958,389 HEATING GASOIL 957,291
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 617,100 LPG 613,350
LPG Auto 621,170 LPG Auto 621,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,010 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,930
ΒΕΑ 35/40 406,470 ΒΕΑ 30/45 405,390
ΒΕΘ 50/70 393,480 -

Comments are closed.