ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.220,702 UNLEADED LRP 1.261,413
UNLEADED 95 1.217,682 UNLEADED 95 1.216,878
UNLEADED 100 1.284,854 UNLEADED 100 1.284,905
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,610 DIΕSEL AUTO BIO 1.022,633
HEATING GASOIL 947,192 HEATING GASOIL 946,104
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 577,780 LPG 574,060
LPG Auto 586,680 LPG Auto 586,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,700 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,620
ΒΕΑ 35/40 407,050 ΒΕΑ 30/45 405,980
ΒΕΘ 50/70 394,140 -

Comments are closed.