ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 18 Ιούλιος 2018

Τετάρτη, 18 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.197,392 UNLEADED LRP 1.238,103
UNLEADED 95 1.194,372 UNLEADED 95 1.193,568
UNLEADED 100 1.261,209 UNLEADED 100 1.261,240
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 989,459 DIΕSEL AUTO BIO 988,482
HEATING GASOIL 913,885 HEATING GASOIL 912,797
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 528,600 LPG 524,880
LPG Auto 539,780 LPG Auto 540,050
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,940
ΒΕΑ 35/40 397,360 ΒΕΑ 30/45 396,290
ΒΕΘ 50/70 384,460 -

Comments are closed.