ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Τετάρτη, 4 Ιούλιος 2018

Τετάρτη, 4 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.224,028 UNLEADED LRP 1.264,738
UNLEADED 95 1.220,997 UNLEADED 95 1.220,193
UNLEADED 100 1.288,414 UNLEADED 100 1.288,455
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,738 DIΕSEL AUTO BIO 1.008,751
HEATING GASOIL 936,351 HEATING GASOIL 935,272
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 547,970 LPG 544,230
LPG Auto 559,940 LPG Auto 560,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 402,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 401,200
ΒΕΑ 35/40 418,690 ΒΕΑ 30/45 417,610
ΒΕΘ 50/70 405,730 -

Comments are closed.