ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δευτέρα, 2 Ιούλιος 2018

Δευτέρα, 2 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.222,696 UNLEADED LRP 1.263,406
UNLEADED 95 1.219,665 UNLEADED 95 1.218,851
UNLEADED 100 1.287,082 UNLEADED 100 1.287,122
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,358 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,371
HEATING GASOIL 935,364 HEATING GASOIL 934,277
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,810 LPG 537,070
LPG Auto 552,580 LPG Auto 552,850
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 401,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,260
ΒΕΑ 35/40 417,750 ΒΕΑ 30/45 416,670
ΒΕΘ 50/70 404,790 -

Comments are closed.