ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,095 UNLEADED LRP 1.253,826
UNLEADED 95 1.210,075 UNLEADED 95 1.209,282
UNLEADED 100 1.277,308 UNLEADED 100 1.277,359
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,313 DIΕSEL AUTO BIO 998,348
HEATING GASOIL 927,676 HEATING GASOIL 926,608
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 533,880 LPG 530,170
LPG Auto 544,900 LPG Auto 545,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,110
ΒΕΑ 35/40 409,580 ΒΕΑ 30/45 408,510
ΒΕΘ 50/70 396,630 -

Comments are closed.