ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 29/05/2018

ΤΡΙΤΗ 29/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,791 UNLEADED LRP 1.277,522
UNLEADED 95 1.233,781 UNLEADED 95 1.232,987
UNLEADED 100 1.301,086 UNLEADED 100 1.301,136
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,386 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,430
HEATING GASOIL 950,467 HEATING GASOIL 949,399
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,900 LPG 534,560
LPG Auto 550,860 LPG Auto 549,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,430
ΒΕΑ 35/40 411,840 ΒΕΑ 30/45 410,770
ΒΕΘ 50/70 398,940 -

Comments are closed.