ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.175,242 UNLEADED LRP 1.215,952
UNLEADED 95 1.172,384 UNLEADED 95 1.171,611
UNLEADED 100 1.235,957 UNLEADED 100 1.235,978
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,640 DIΕSEL AUTO BIO 970,716
HEATING GASOIL 764,563 HEATING GASOIL 763,525
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 475,060 LPG 469,970
LPG Auto 478,660 LPG Auto 477,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,530
ΒΕΑ 35/40 345,100 ΒΕΑ 30/45 344,070
ΒΕΘ 50/70 332,830 -

Comments are closed.