ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.153,234 UNLEADED LRP 1.193,955
UNLEADED 95 1.150,387 UNLEADED 95 1.149,634
UNLEADED 100 1.213,247 UNLEADED 100 1.213,288
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,338 DIΕSEL AUTO BIO 942,423
HEATING GASOIL 734,888 HEATING GASOIL 733,871
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,210 LPG 445,160
LPG Auto 456,400 LPG Auto 455,130
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,600
ΒΕΑ 35/40 324,030 ΒΕΑ 30/45 323,020
ΒΕΘ 50/70 311,850 -

Comments are closed.