ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018

ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.105,486 UNLEADED LRP 1.146,197
UNLEADED 95 1.102,618 UNLEADED 95 1.101,845
UNLEADED 100 1.165,204 UNLEADED 100 1.165,225
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 898,833 DIΕSEL AUTO BIO 897,919
HEATING GASOIL 691,990 HEATING GASOIL 690,963
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,780 LPG 432,250
LPG Auto 442,220 LPG Auto 442,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,530
ΒΕΑ 35/40 311,070 ΒΕΑ 30/45 310,050
ΒΕΘ 50/70 298,820 -

Comments are closed.