ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,920 UNLEADED LRP 1.193,650
UNLEADED 95 1.150,082 UNLEADED 95 1.149,339
UNLEADED 100 1.212,780 UNLEADED 100 1.212,841
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,985 DIΕSEL AUTO BIO 944,101
HEATING GASOIL 738,833 HEATING GASOIL 737,836
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 502,310 LPG 498,840
LPG Auto 504,770 LPG Auto 505,060
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,910
ΒΕΑ 35/40 333,290 ΒΕΑ 30/45 332,290
ΒΕΘ 50/70 321,140 -

Comments are closed.