ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.151,577 UNLEADED LRP 1.192,267
UNLEADED 95 1.148,699 UNLEADED 95 1.147,905
UNLEADED 100 1.212,160 UNLEADED 100 1.212,160
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,598 DIΕSEL AUTO BIO 943,653
HEATING GASOIL 740,287 HEATING GASOIL 739,230
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 524,390 LPG 520,820
LPG Auto 528,250 LPG Auto 528,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,170
ΒΕΑ 35/40 337,810 ΒΕΑ 30/45 336,760
ΒΕΘ 50/70 325,500 -

Comments are closed.