ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 26/09/2017

ΤΡΙΤΗ 26/09/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,738 UNLEADED LRP 1.147,468
UNLEADED 95 1.103,788 UNLEADED 95 1.103,015
UNLEADED 100 1.168,153 UNLEADED 100 1.168,215
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,200 DIΕSEL AUTO BIO 898,254
HEATING GASOIL 822,335 HEATING GASOIL 821,298
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 512,060 LPG 509,770
LPG Auto 518,230 LPG Auto 519,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,160 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,110
ΒΕΑ 35/40 301,150 ΒΕΑ 30/45 300,110
ΒΕΘ 50/70 288,520 -

Comments are closed.