ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2017

ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.065,305 UNLEADED LRP 1.106,015
UNLEADED 95 1.062,172 UNLEADED 95 1.061,338
UNLEADED 100 1.129,579 UNLEADED 100 1.129,620
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 836,339 DIΕSEL AUTO BIO 835,312
HEATING GASOIL 754,481 HEATING GASOIL 753,362
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 354,290 LPG 349,430
LPG Auto 367,730 LPG Auto 367,060
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,810
ΒΕΑ 35/40 278,900 ΒΕΑ 30/45 277,780
ΒΕΘ 50/70 265,500 -

Comments are closed.