ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.064,684 UNLEADED LRP 1.105,415
UNLEADED 95 1.061,531 UNLEADED 95 1.060,707
UNLEADED 100 1.129,223 UNLEADED 100 1.129,274
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 834,651 DIΕSEL AUTO BIO 833,644
HEATING GASOIL 753,219 HEATING GASOIL 752,101
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 358,950 LPG 354,090
LPG Auto 372,300 LPG Auto 371,640
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,870
ΒΕΑ 35/40 278,030 ΒΕΑ 30/45 276,920
ΒΕΘ 50/70 264,570 -

Comments are closed.