ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 06/06/2017

ΤΡΙΤΗ 06/06/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.091,675 UNLEADED LRP 1.132,406
UNLEADED 95 1.088,543 UNLEADED 95 1.087,719
UNLEADED 100 1.156,438 UNLEADED 100 1.156,489
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,554 DIΕSEL AUTO BIO 853,537
HEATING GASOIL 775,482 HEATING GASOIL 774,373
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 409,450 LPG 404,590
LPG Auto 418,760 LPG Auto 418,100
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,090
ΒΕΑ 35/40 287,200 ΒΕΑ 30/45 286,090
ΒΕΘ 50/70 273,780 -

Comments are closed.