ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 23/05/2017

ΤΡΙΤΗ 23/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,108,832 UNLEADED LRP 1.149,563
UNLEADED 95 1,105,679 UNLEADED 95 1.104,855
UNLEADED 100 1,174,144 UNLEADED 100 1.174,195
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 879,256 DIΕSEL AUTO BIO 878,239
HEATING GASOIL 802,097 HEATING GASOIL 800,978
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,200 LPG 433,310
LPG Auto 447,110 LPG Auto 446,440
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,800
ΒΕΑ 35/40 302,020 ΒΕΑ 30/45 300,900
ΒΕΘ 50/70 288,520 -

Comments are closed.