ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,748 UNLEADED LRP 1,147,478
UNLEADED 95 1,103,534 UNLEADED 95 1,102,680
UNLEADED 100 1,173,260 UNLEADED 100 1,173,310
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 874,721 DIΕSEL AUTO BIO 873,674
HEATING GASOIL 797,683 HEATING GASOIL 796,533
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,600 LPG 418,620
LPG Auto 435,130 LPG Auto 434,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,960
ΒΕΑ 35/40 297,550 ΒΕΑ 30/45 296,410
ΒΕΘ 50/70 283,770 -

Comments are closed.