ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 22nd, 2023:

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.521,195 1.520,625
UNLEADED 100 BIO 1.597,969 1.598,324
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.339,325 1.338,227
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.116,792 1.118,267
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 736,155 736,603
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,455 796,903
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 866,761 877,755
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 778,862 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 675,572 674,362
Fuel Oil No 380 1%S 643,293 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 973,410 -
KERO SPECIAL 979,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 576,810 577,600
ΒΕΑ 30/45 - 595,480
ΒΕΑ 35/40 594,690 -
ΒΕΘ 50/70 580,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.524,399 1.523,859
UNLEADED 100 BIO 1.601,182 1.601,568
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.338,318 1.337,230
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.112,186 1.113,680
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 730,725 731,193
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,025 791,493
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 867,890 878,904
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,794 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 675,858 674,668
Fuel Oil No 380 1%S 643,964 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 970,340 -
KERO SPECIAL 975,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 579,660 580,470
ΒΕΑ 30/45 - 598,340
ΒΕΑ 35/40 597,530 -
ΒΕΘ 50/70 583,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)