ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 19th, 2023:

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.537,132 1.536,583
UNLEADED 100 BIO 1.614,006 1.614,372
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.356,289 1.355,200
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.110,925 1.112,409
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 728,925 729,383
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,225 789,683
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 870,453 881,446
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,916 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,082 674,881
Fuel Oil No 380 1%S 642,917 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 986,870 -
KERO SPECIAL 992,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 586,820 587,610
ΒΕΑ 30/45 - 605,470
ΒΕΑ 35/40 604,670 -
ΒΕΘ 50/70 590,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)