ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2023:

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 έως 31 Ιουλίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 έως 31 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.460,572 1.460,022
UNLEADED 100 BIO 1.534,263 1.534,609
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.209,139 1.208,071
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.005,991 1.007,404
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 623,808 624,235
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,108 684,535
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 766,769 777,377
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,432 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 596,593 595,423
Fuel Oil No 380 1%S 572,835 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 823,630 -
KERO SPECIAL 829,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 491,990 492,740
ΒΕΑ 30/45 - 510,010
ΒΕΑ 35/40 509,250 -
ΒΕΘ 50/70 495,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.456,900 1.456,371
UNLEADED 100 BIO 1.530,430 1.530,785
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.198,989 1.197,952
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 999,960 1.001,383
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,116 617,563
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,416 677,863
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,315 775,922
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 655,439 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 589,443 588,294
Fuel Oil No 380 1%S 566,073 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 812,310 -
KERO SPECIAL 817,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 487,550 488,320
ΒΕΑ 30/45 - 505,550
ΒΕΑ 35/40 504,780 -
ΒΕΘ 50/70 491,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023

Πέμπτη, 27 Ιουλίου  2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.453,483 1.452,802
UNLEADED 100 BIO 1.526,982 1.527,165
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.188,992 1.187,802
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 993,827 995,139
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 610,231 610,567
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,531 670,867
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 764,451 774,925
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,059 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 581,897 580,625
Fuel Oil No 380 1%S 558,893 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 800,680 -
KERO SPECIAL 806,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 483,890 484,550
ΒΕΑ 30/45 - 501,780
ΒΕΑ 35/40 501,120 -
ΒΕΘ 50/70 487,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.442,886 1.442,388
UNLEADED 100 BIO 1.516,039 1.516,416
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.176,016 1.174,999
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 989,637 991,071
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 606,010 606,468
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,310 666,768
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 760,464 771,061
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,777 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 572,255 571,117
Fuel Oil No 380 1%S 549,861 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 784,340 -
KERO SPECIAL 789,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 478,540 479,330
ΒΕΑ 30/45 - 496,500
ΒΕΑ 35/40 495,720 -
ΒΕΘ 50/70 482,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.435,533 1.435,056
UNLEADED 100 BIO 1.508,340 1.508,747
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.169,029 1.168,042
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 987,471 988,936
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,976 604,455
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,276 664,755
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 757,433 768,010
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,997 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 565,167 564,059
Fuel Oil No 380 1%S 542,966 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 774,280 -
KERO SPECIAL 779,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 474,900 475,700
ΒΕΑ 30/45 - 492,810
ΒΕΑ 35/40 492,010 -
ΒΕΘ 50/70 478,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Ιουλίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.420,969 1.420,441
UNLEADED 100 BIO 1.493,360 1.493,716
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.155,137 1.154,099
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 983,383 984,797
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,193 600,630
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,493 660,930
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,220 761,716
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,814 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 557,093 555,953
Fuel Oil No 380 1%S 535,786 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 755,660 -
KERO SPECIAL 761,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 470,950 471,710
ΒΕΑ 30/45 - 488,760
ΒΕΑ 35/40 488,000 -
ΒΕΘ 50/70 474,540 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.407,952 1.407,434
UNLEADED 100 BIO 1.480,027 1.480,383
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.145,668 1.144,641
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 972,491 973,904
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 588,803 589,240
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,103 649,540
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,847 754,321
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,416 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 552,566 551,428
Fuel Oil No 380 1%S 532,033 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 742,430 -
KERO SPECIAL 747,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 468,970 469,740
ΒΕΑ 30/45 - 486,750
ΒΕΑ 35/40 485,980 -
ΒΕΘ 50/70 472,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.402,786 1.402,267
UNLEADED 100 BIO 1.474,759 1.475,115
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.142,963 1.141,946
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 962,707 964,121
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 578,165 578,613
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,465 638,913
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,982 750,457
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,091 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 552,689 551,559
Fuel Oil No 380 1%S 532,512 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 738,730 -
KERO SPECIAL 744,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 470,850 471,610
ΒΕΑ 30/45 - 488,610
ΒΕΑ 35/40 487,850 -
ΒΕΘ 50/70 474,430 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.398,351 1.397,833
UNLEADED 100 BIO 1.470,325 1.470,681
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.140,309 1.139,282
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 954,185 955,608
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 568,839 569,287
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,139 629,587
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,124 747,599
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,138 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 554,600 553,472
Fuel Oil No 380 1%S 534,993 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 734,750 -
KERO SPECIAL 740,120 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 474,240 475,000
ΒΕΑ 30/45 - 492,020
ΒΕΑ 35/40 491,250 -
ΒΕΘ 50/70 477,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)