ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου 2nd, 2023:

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023

Παρασκευή, 2Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,991 1.377,442
UNLEADED 100 BIO 1.452,700 1.453,066
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.101,937 1.100,849
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,975 960,460
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 574,615 575,073
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,915 635,373
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,008 745,992
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 609,887 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 530,224 529,033
Fuel Oil No 380 1%S 513,727 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 683,460 -
KERO SPECIAL 689,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 429,190 429,990
ΒΕΑ 30/45 - 447,820
ΒΕΑ 35/40 447,020 -
ΒΕΘ 50/70 432,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)