ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου 9th, 2023:

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.328,250 1.327,721
UNLEADED 100 BIO 1.400,325 1.400,701
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.061,817 1.060,779
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 903,833 905,267
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 511,480 511,938
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,780 572,238
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,751 746,399
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,795 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 517,867 516,717
Fuel Oil No 380 1%S 504,239 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 654,260 -
KERO SPECIAL 659,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 415,540 416,330
ΒΕΑ 30/45 - 433,620
ΒΕΑ 35/40 432,840 -
ΒΕΘ 50/70 419,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 6 εως 8 Μαϊου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 6 εως 8 Μαϊου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.329,267 1.328,748
UNLEADED 100 BIO 1.401,464 1.401,840
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.062,711 1.061,684
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 904,595 906,050
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,222 512,681
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,522 572,981
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,748 747,436
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,467 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 518,650 517,500
Fuel Oil No 380 1%S 505,002 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 655,330 -
KERO SPECIAL 660,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 416,220 417,010
ΒΕΑ 30/45 - 434,330
ΒΕΑ 35/40 433,540 -
ΒΕΘ 50/70 419,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)