ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2023:

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

Τετάρτη, 31 Μαΐου  2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.388,975 1.388,415
UNLEADED 100 BIO 1.463,673 1.464,019
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.106,107 1.105,008
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,666 970,131
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,931 584,379
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,231 644,679
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,325 758,258
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,460 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 539,397 538,186
Fuel Oil No 380 1%S 523,287 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 691,270 -
KERO SPECIAL 696,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 436,400 437,180
ΒΕΑ 30/45 - 454,970
ΒΕΑ 35/40 454,190 -
ΒΕΘ 50/70 440,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.393,694 1.393,186
UNLEADED 100 BIO 1.468,393 1.468,810
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.108,263 1.107,215
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 971,209 972,724
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 586,250 586,738
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,550 647,038
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,443 762,417
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,331 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 543,688 542,529
Fuel Oil No 380 1%S 527,783 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 696,070 -
KERO SPECIAL 701,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 439,810 440,630
ΒΕΑ 30/45 - 458,400
ΒΕΑ 35/40 457,580 -
ΒΕΘ 50/70 443,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Κυριακή, 27 εως 29 Μαΐου 2023

Σάββατο εως Κυριακή, 27 εως 29 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.392,666 1.392,179
UNLEADED 100 BIO 1.467,253 1.467,681
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.107,378 1.106,341
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 970,416 971,921
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 585,466 585,965
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,766 646,265
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 750,507 761,471
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 619,590 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 542,936 541,786
Fuel Oil No 380 1%S 527,050 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 695,030 -
KERO SPECIAL 700,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 439,150 439,980
ΒΕΑ 30/45 - 457,730
ΒΕΑ 35/40 456,900 -
ΒΕΘ 50/70 442,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.387,724 1.387,195
UNLEADED 100 BIO 1.462,138 1.462,525
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.105,050 1.103,981
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 966,389 967,863
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,185 581,643
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,485 641,943
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 748,322 759,243
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,769 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 541,125 539,945
Fuel Oil No 380 1%S 525,332 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 693,000 -
KERO SPECIAL 698,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 438,870 439,670
ΒΕΑ 30/45 - 457,390
ΒΕΑ 35/40 456,590 -
ΒΕΘ 50/70 442,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023

 

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.383,402 1.382,913
UNLEADED 100 BIO 1.457,643 1.458,070
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.106,057 1.105,029
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 964,985 966,501
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,406 579,904
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,706 640,204
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,532 760,474
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 612,247 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 540,617 539,468
Fuel Oil No 380 1%S 524,660 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 693,930 -
KERO SPECIAL 699,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 440,080 440,910
ΒΕΑ 30/45 - 458,590
ΒΕΑ 35/40 457,760 -
ΒΕΘ 50/70 443,800 -

Π: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,066 1.376,588
UNLEADED 100 BIO 1.451,185 1.451,622
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.104,978 1.103,951
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 960,124 961,639
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 574,087 574,595
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,387 634,895
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,884 758,816
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,012 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 538,105 536,976
Fuel Oil No 380 1%S 522,036 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 692,550 -
KERO SPECIAL 698,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 438,980 439,810
ΒΕΑ 30/45 - 457,480
ΒΕΑ 35/40 456,650 -
ΒΕΘ 50/70 442,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.370,812 1.370,292
UNLEADED 100 BIO 1.444,767 1.445,174
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.105,222 1.104,174
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,615 958,100
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 570,304 570,781
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,604 631,081
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 746,246 757,139
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,701 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 536,580 535,420
Fuel Oil No 380 1%S 520,378 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 693,180 -
KERO SPECIAL 698,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 438,960 439,770
ΒΕΑ 30/45 - 457,420
ΒΕΑ 35/40 456,610 -
ΒΕΘ 50/70 442,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Μαΐου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Μαΐου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.363,926 1.363,417
UNLEADED 100 BIO 1.437,700 1.438,107
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.103,453 1.102,416
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 952,059 953,554
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 565,320 565,798
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,620 626,098
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,721 755,614
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 595,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 533,966 532,816
Fuel Oil No 380 1%S 517,816 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 692,110 -
KERO SPECIAL 697,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 437,600 438,410
ΒΕΑ 30/45 - 456,040
ΒΕΑ 35/40 455,220 -
ΒΕΘ 50/70 441,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023

Παρασκευή, 19 Μαΐου  2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.356,888 1.356,360
UNLEADED 100 BIO 1.430,468 1.430,865
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.100,402 1.099,354
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 945,499 946,974
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 558,496 558,974
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,796 619,274
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,982 750,833
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 588,500 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,342 530,182
Fuel Oil No 380 1%S 515,243 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 690,440 -
KERO SPECIAL 696,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 436,330 437,130
ΒΕΑ 30/45 - 454,730
ΒΕΑ 35/40 453,930 -
ΒΕΘ 50/70 440,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)